wheat.jpg

   

قیمت روز کلیه اقلام

20 تير 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ 20تيرماه1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه  ---- ----  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  20500 24000   
ذرت  4990 5130  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا  4710 5300  جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا  4250 4250   
گندم  3360 3460   
جو  3420 3420   
فسفات  9000 11000   
جوش شیرین  5500 5500   
یونجه  3500 3900   
کنجاله تخم پنبه  4210 4550   
سبوس گندم  2520 2520   
پودر ماهی  13000 15200   
متیونین  65300 77500   
لیزین 39000  40000   

19 تير 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ 19تيرماه1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه  3200 5500  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  20500 24000   
ذرت  5000 5120  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا  4750 5300  جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا  4250 4250   
گندم  3360 3460   
جو 3400  3400   
فسفات  9000 11000   
جوش شیرین  5500 5500   
یونجه  3500 3900   
کنجاله تخم پنبه  4210 4550   
سبوس گندم  2520 2520   
پودر ماهی  13000 15200   
متیونین  65300 77500   
لیزین  39000 40000   

صفحه 821 از 850