chick.jpg

   

قیمت روز کلیه اقلام

12 اردیبهشت 91

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1391

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 6500  9200  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  31000 33500   
ذرت  5100 5400  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا     جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 10510  10510   
گندم 4300  4700   
جو  4410 4680   
فسفات  12600 15500   
جوش شیرین  7800 7800   
یونجه  3500 8000   
کنجاله تخم پنبه  8360 8360   
سبوس گندم  3610 3650   
پودر ماهی 12000  19500   
متیونین  85000 85000   
لیزین  38000 38000   

11 ارديبهشت 91

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 11 ارديبهشت ماه 1391

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه ---- ---- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 31000 32500  
ذرت 5030 5400 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا     جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا      
گندم 4300 4700  
جو 4410 4730  
فسفات 12600 15500  
جوش شیرین 8300 8300  
یونجه 3500 8000  
کنجاله تخم پنبه 8830 9060  
سبوس گندم 3610 3700  
پودر ماهی 12000 19500  
متیونین 85000 86000  
لیزین 38000 38000  

صفحه 823 از 969