wheat.jpg

 
 
 

قیمت روز کلیه اقلام

12 آذر 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 12 آذر 1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 3400 6000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 20500 24600  
ذرت 5210 5410 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 5110 5650 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 4280 4280  
گندم      
جو 4110 4110  
فسفات 11800 13500  
جوش شیرین 8000 8100  
یونجه      
کنجاله تخم پنبه 3950 4750  
سبوس گندم 3350 3350  
پودر ماهی 14000 16000  
متیونین 63100 75000  
لیزین 37500 38000  

10 آذر 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 10 آذر 1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه ---- ---- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 20500 24300  
ذرت 5160 5260 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 5060 5610 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 4280 4280  
گندم 4160 4160  
جو 4410 4410  
فسفات 11800 13500  
جوش شیرین 8000 8100  
یونجه 4400 4400  
کنجاله تخم پنبه 4760 4760  
سبوس گندم 3350 3350  
پودر ماهی 14000 16000  
متیونین 63100 75000  
لیزین 37500 38000  

صفحه 823 از 911