wheat.jpg

 
 
 

قیمت روز کلیه اقلام

2 مهر 96

چاپ

لیست قیمت (بر حسب ریال) بتاریخ یکشنبه 2 مهر ماه 1396

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 12000 16500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 47000  
ذرت 7900 8250 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14650 15850 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 12900 12900  
گندم ؟ ؟  
جو 9000 9000  
فسفات 20000 21000  
جوش شیرین 16500 19500  
کنجاله آفتابگردان ؟ ؟  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 127500 169000  
لیزین 78000 78000  

1 مهر 96

چاپ

لیست قیمت (بر حسب ریال) بتاریخ شنبه 1 مهر ماه 1396

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 12000 16500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 47000  
ذرت 7750 8150 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 14450 15600 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 12850 12850  
گندم ؟ ؟  
جو 8850 8850  
فسفات 20000 21000  
جوش شیرین 19500 19500  
کنجاله آفتابگردان 8950 8950  
کنجاله تخم پنبه ؟ ؟  
سبوس گندم ؟ ؟  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 127000 165000  
لیزین 78000 78000  

صفحه 1 از 924