wheat.jpg

 
 
 

قیمت روز کلیه اقلام

27 اردیبهشت 96

چاپ

لیست قیمت (بر حسب ریال) بتاریخ چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1396

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 22000 25000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 48000  
ذرت 6450 7650 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13350 14500 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 12200 12750  
گندم ؟ ؟  
جو 8450 8450  
فسفات 21000 21000  
جوش شیرین 15500 16500  
کنجاله آفتابگردان 9900 10100  
کنجاله تخم پنبه 12600 15200  
سبوس گندم 5850 5950  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 116500 118000  
لیزین 55000 55500  

26 اردیبهشت 96

چاپ

لیست قیمت (برحسب ریال) بتاریخ سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1396

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 22000 24500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 45000 48000  
ذرت 6250 7750 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13250 14500 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 12150 12750  
گندم ؟ ؟  
جو 8200 8300  
فسفات 21000 21000  
جوش شیرین 15500 16500  
کنجاله آفتابگردان 9600 10100  
کنجاله تخم پنبه 12600 15200  
سبوس گندم 5950 6000  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 117000 119000  
لیزین 55000 55500  

صفحه 4 از 875