کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار داخلیتوضیحات گمرک ایران در خصوص توقیف ۱۲۶ هزارتن ذرت توسط گمرک بندر امام خمینی
توضیحات گمرک ایران در خصوص توقیف ۱۲۶ هزارتن ذرت توسط گمرک بندر امام خمینی

گمرک ایران در خصوص توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت توسط گمرک بندر امام خمینی (ره) توضیح داد
دان و جوجه ایران به نقل از روابط عمومی گمرک ایران : وفق مقررات صادرات و واردات ، گمرک ایران مجوز واردات هیچ کالایی را صادر نمی کند و تمامی کالاها ابتدا با اخذ مجوز از دیگر سازمان های مرتبط با تجارت خارجی و سپس اظهار به گمرک وارد کشور می شود . ورود انواع کالا مشمول اخذ مجوزهای قانونی از سازمان های همجوار است و گمرک ایران پس از اخذ مجوزهای مرتبط با واردات هر کالایی نسبت به وصول حقوق و عوارض گمرکی و انجام کنترل های گمرکی اقدام و مجوز ترخیص از گمرک صادر می کند .
در خصوص موضوع توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت با توجه به اینکه انجام تشریفات گمرکی این کالا مشمول اخذ مجوز از سازمان قرنطینه نباتی ، بهداشت و استاندارد بوده و هیچ کدام از مجوزهای یادشده برای این کالا صادر نشده لذا اجازه ترخیص این کالا توسط گمرک بندر امام خمینی داده نشده است .
گمرک ایران تاکید کرد : با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تمامی مجوزهای ترخیص به صورت سیستمی و الکترونیکی اخذ می شود و امکان ورود هیچ کالایی ، بدون اخذ مجوز سازمان های ذیربط امکان پذیر نیست . بنابراین در صورت عدم صدور مجوز ترخیص از سوی سازمان های همکار گمرک هیچ کالای تجاری امکان ترخیص ندارد و در حال حاضر به کمک سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارتباط گمرک با تمامی سازمان های همکار برای اخذ مجوزهای ترخیص کاملا الکترونیکی انجام می شود .روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرد : وفق مقررات صادرات و واردات ، گمرک ایران مجوز واردات هیچ کالایی را صادر نمی کند و تمامی کالاها ابتدا با اخذ مجوز از دیگر سازمان های مرتبط با تجارت خارجی و سپس اظهار به گمرک وارد کشور می شود . ورود انواع کالا مشمول اخذ مجوزهای قانونی از سازمان های همجوار است و گمرک ایران پس از اخذ مجوزهای مرتبط با واردات هر کالایی نسبت به وصول حقوق و عوارض گمرکی و انجام کنترل های گمرکی اقدام و مجوز ترخیص از گمرک صادر می کند .
در خصوص موضوع توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت با توجه به اینکه انجام تشریفات گمرکی این کالا مشمول اخذ مجوز از سازمان قرنطینه نباتی ، بهداشت و استاندارد بوده و هیچ کدام از مجوزهای یادشده برای این کالا صادر نشده لذا اجازه ترخیص این کالا توسط گمرک بندر امام خمینی داده نشده است .
گمرک ایران تاکید کرد : با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تمامی مجوزهای ترخیص به صورت سیستمی و الکترونیکی اخذ می شود و امکان ورود هیچ کالایی ، بدون اخذ مجوز سازمان های ذیربط امکان پذیر نیست . بنابراین در صورت عدم صدور مجوز ترخیص از سوی سازمان های همکار گمرک هیچ کالای تجاری امکان ترخیص ندارد و در حال حاضر به کمک سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارتباط گمرک با تمامی سازمان های همکار برای اخذ مجوزهای ترخیص کاملا الکترونیکی انجام می شود .

  • سه شنبه، 15 اسفند 1396 - 16:52

نظر شما

نظر شما