کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار خارجیکاهش جهانی میزان موجودیهای سویا عامل افزایش نسبی قیمت
کاهش جهانی میزان موجودیهای سویا عامل افزایش نسبی قیمت

کاهش جهانی میزان موجودیهای سویا باعث افزایش قیمت گردیده و میزان تولید دانه های روغنی در نیمکره جنوبی پایین تر حدی خواهد بود که انتظار می رفت
سویا بیشترین میزان کاهش را خواهد داشت و پیش بینی می شود که میزان تولید آفتابگردان آرژانتین نیز کاهش یابد . در حال حاضر پیش بینی می شود که میزان تولید سویای آمریکای جنوبی ۱۳ میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند (در این فصل) .
به این ترتیب میزان تولید جهانی سویا به ۷ میلیون تن کاهش نسبت به سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ به جمع کل ۳۴۱ میلیون تن محدود خواهد شد . این امکان وجود دارد که میزان تولید کمتر از این حد هم باشد . تولید جهانی گونه های دیگر دانه های روغنی بیشتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت .
در آخرین برآوردها ما تخمین می زنیم که تولید جهانی ۷ گونه دانه های روغنی به ۵۵۲/۱ میلیون تن برسد . این ۴/۸ میلیون تن کمتر از ماه قبل ولی بالاتر از ۵۵۱/۴ میلیون تن سال زراعی گذشته محسوب می شود .
دان و جوجه ایران به نقل از انجمن روغنکشی،با همه این احوال میزان موجودیهای ذخایر جهانی دانه های روغنی در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ در حدود ۱۹/۲ افزایش خواهد داشت . میزان مصرف فرض شده ۵۱۱/۵ تنی در جهان می تواند بدون کاهش ذخیره ها تامین گردد .
در خصوص کلزای و دانه های پنبه میزان تولید جهانی فراتر از حد مصرف خواهد رفت و این در حالیست که سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ شاهد کسری تولید جهانی خواهیم بود . میزان کسری تولید هنوز هم معلوم نیست و باید منتظر بود و دید که آیا لازم است که میزان موجودیهای ذخیره سویا بیشتر از ۱ تا ۲ میلیون تن کاهش داد و یا خیر ؟

منبع : Oilworld.biz

  • پنج شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵

نظر شما

نظر شما