کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
ذرت11600خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11700خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت11000خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت12000خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11300خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11500خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • چهارشنبه، 21 شهریور 1397 - 9:42

نظر شما

نظر شما