کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷
ذرت11700خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت12000خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت11250خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت11250خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت11700خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11850خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • دوشنبه، 5 شهریور 1397 - 10:28

نظر شما

نظر شما