کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ذرت11750خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11900خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10750خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10900خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرت11200خرید
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • شنبه، 27 مرداد 1397 - 10:04

نظر شما

نظر شما