کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ذرت11650خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11800خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10650خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت11100خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرت11200خرید
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت12050خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت12000خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت12000خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • سه شنبه، 23 مرداد 1397 - 9:52

نظر شما

نظر شما