کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11700خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10550خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرت11150خرید
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت12050خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت12100خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • یکشنبه، 21 مرداد 1397 - 10:10

نظر شما

نظر شما