کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت12050خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10550خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت11050خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت12050خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت12050خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • سه شنبه، 16 مرداد 1397 - 10:02

نظر شما

نظر شما