کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۷
ذرت11450خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10250خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10600خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10800خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11650خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11450خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • سه شنبه، 2 مرداد 1397 - 10:36

نظر شما

نظر شما