کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۷
ذرت11250خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت12050خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10150خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10400خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10600خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11650خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • دوشنبه، 1 مرداد 1397 - 10:17

نظر شما

نظر شما