کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷
ذرت11450خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9450خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت9600خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9650خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت10950خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • پنجشنبه، 21 تیر 1397 - 10:04

نظر شما

نظر شما