کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷
ذرت11050خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9550خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت9750خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9850خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11600خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11600خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11600خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • چهارشنبه، 13 تیر 1397 - 9:44

نظر شما

نظر شما