کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۶ تیر ۱۳۹۷
ذرت11150خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11650خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9650خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت9850خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9950خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۵۴

نظر شما

نظر شما