کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲ تیر ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲ تیر ۱۳۹۷
ذرت11050خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9850خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • یکشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲

نظر شما

نظر شما