کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
ذرت11250خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11600خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9950خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10400خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرت10600خرید
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹

نظر شما

نظر شما