کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
ذرت10950خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11600خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9750خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10100خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10200خرید
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرت10500خرید
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت11250خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • دوشنبه، 21 خرداد 1397 - 10:07

نظر شما

نظر شما