کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۷
ذرت11350خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11500خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت9950خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت9950خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11850خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11700خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • پنجشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

نظر شما

نظر شما