کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۷
ذرت11050خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10200خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت11250خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11600خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11500خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11600خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • پنجشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱

نظر شما

نظر شما