کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت11150خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11550خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرت11050خرید
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11250خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11150خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11250خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

نظر شما

نظر شما