کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت11850خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11750خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10750خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10700خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11600خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11550خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۴۲

نظر شما

نظر شما