کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت10400خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت10300خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10150خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت10700خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت10600خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۴

نظر شما

نظر شما