کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت10500خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت10400خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10250خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت10850خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت10850خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت10700خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲

نظر شما

نظر شما