کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت10600خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت10600خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت10800خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲

نظر شما

نظر شما