کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت10700خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت10600خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10050خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10300خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11000خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11000خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت10850خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹:۵۳

نظر شما

نظر شما