کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت10800خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت10750خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10100خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10500خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11100خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت10900خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸

نظر شما

نظر شما