کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ذرت11050خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11300خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10100خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10850خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11550خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11550خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397 - 10:12

نظر شما

نظر شما