کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
ذرت11200خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت11300خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرت10100خرید
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرت10950خرید
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت11650خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت11550خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت11550خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • دوشنبه، 20 فروردین 1397 - 21:35

نظر شما

نظر شما