کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهآرشیو قیمتآرشیو قیمت ذرتجزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
جزئیات قیمت ذرت بتاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
ذرت10050خرید
برزیل بندر امام (مدلل)
ذرت10300خرید
برزیل بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
اوکراین بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (مدلل)
ذرتتماس
سایر کشورها بندر امام (سریع بار شو)
ذرتتماس
ایرانی انبار داخلی (سریع بار شو)
ذرتتماس
روسیه بندر امیرآباد (مدلل)
ذرت10550خرید
روسیه بندر امیرآباد (سریع بار شو)
ذرت10400خرید
روسیه بندر انزلی (سریع بار شو)
ذرت10500خرید
روسیه بندر نوشهر (سریع بار شو)
  • چهارشنبه، 15 فروردین 1397 - 11:01

نظر شما

نظر شما