chick.jpg

تورم تولید در مرغداری های صنعتی طی پاییز امسال رشد کرد

چاپ

altمرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در پاییز امسال نسبت به فصل تابستان 4.13 درصد و نسبت به پارسال 17.14 درصد رشد یافت.
بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در پاییز امسال

این شاخص (١٠٠=١٣٩٠) به عدد ٢٧٦,٣٣ رسید.
همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 5.41 درصد و 52.18 درصد رشد، سبب افزایش 17.14 درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده­اند. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٦ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز پارسال معادل 18.07 درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز امسال نشان می­دهد که ایین شاخص در تمام استان های کشور بجز گیلان نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان قم 46.44 درصد است.
استان گیلان با کاهش 1.13 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش را داشته است.به علاوه استان های قم و کرمانشاه به ترتیب با 17.66 درصد افزایش و 13.15 درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند.

شاخص گروه­های اصلی(مرغ)
بر اساس بررسی های مرکز آمار، در پاییز ١٣٩٦ شاخص گروه مرغ به 276.12 واحد رسید که نسبت به فصل قبل 6.68 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.41 درصد افزایش دارد.
همه اقلام این گروه شامل پولت (جوجه یکروزه تخم گذار)، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب 3.64 درصد، 6.14 درصد و 9.13 درصد نسبت به فصل قبل (تابستان) کاهش داشته­اند.
همچنین پولت و مرغ گوشتی به ترتیب 9.25 درصد و 6.76 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه 0.26 درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته است.

تخم مرغ
شاخص گروه تخم مرغ در پاییز امسال به 261.59 واحد رسیده که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 34.7 درصد و 52.18 درصد افزایش داشته است.
در این گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب 19.86 درصد و 51.03 درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 41.12 درصد و 63.36 درصد افزایش داشته است.
در بخش سایر اقلام که شامل کود است، پاییز ١٣٩٦ شاخص کود به 885.8 واحد رسید که به ترتیب 1.99 درصد و 0.64 درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.
دان و جوجه ایران به نقل از ایرنا،تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.
از این رو در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به سمت رشد متمایل شود، نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن کشور است.