soy.jpg

کاهش میزان تولید و روغکشی دانه سویا در آرژانتین

چاپ

altکاهش قیمتهای آتی سویا روز جمعه در بازار بورس شیکاگو در ۲۹ ژانویه روند صعودی به خود گرفت و قراردادهای مارس به نسبت ۹/۹۱ دلار آمریکا و قیمت قراردادهای مارس به فراتر از ۱۰ دلار بازگشت .
مناطق سویا خیز آرژانتین مرکزی در تعطیلات آخر هفته بصورت موقتی

بارانهای مفیدی بارید و لیکن میزان این بارشها بسیار کمتر از حدی بود که کمربندی عظیم سویاخیز آرژانتین در طی ۱ تا ۲ هفته اینده به آن نیاز دارد و به همین دلیل نگرانیها در راستای میزان تولید و باردهی افزایش پیدا کرده است .
پیرو گزارشات به ثبت رسیده که در روزهای اخیر میزان بارشهای باران بیشتر از حد نیاز بود ، پیش بینی شده که در آینده نزدیک بارشهای باران تداوم خواهد داشت و این باعث کندی در روند برداشت و آفت زدگی محصولات خواهد شد .
تا این تاریخ ۴% از محصولات سویا برداشت شده و میزان برداشت سال گذشته نیز به همین مقدار بود . خوب شدن دورنمای وضعیت محصولات و کاهش ارزش پول (پسوس) در هفته گذشته باعث شد که قیمتهای سویا تا حد رکورد شکنی افزایش باید ولی این باعث افزایش میزان فروش محصولات کشاورزان شد .
دان و جوجه ایران به نقل از انجمن روغنکشی، میزان روغنکشی های بسیار پایین سویای آرژانتین در ماه دسامبر که احتمالا در ماه ژانویه نیز تداوم خواهد داشت باعث حمایت قیمتهای کنجاله سویا گردیده است و همچنین میزان موجودیهای ذخایر این کشور از نتیجه تولید کمتر ، افزایش میزان تقاضای داخلی تولید کننده های بیودیزل داخلی برای تامین تعهدات به اتحادیه اروپا کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است .