chick.jpg

بالاترین میزان واردات ذرت توسط چین در ماههای اخیر

چاپ

altمیزان واردات ذرت چین در ماه دسامبر به بالاترین حد در ۵ ماه یعنی به ۰/۴۵ میلیون تن رسید
افزایش بیشتر روند صعودی قیمتهای داخلی باعث شد که مصرف کننده ها میزان واردات

از خارج را افزایش دهند . در ۲۹ ژانویه قیمتهای فروش آتی ذرت برای حمل نزدیک مدت ۱۴۴ دلار بالاتر از قیمتهای فروش نزدیک مدت بازار بورس شیکاگو رسید و این بالاترین قیمت تا این تاریخ از فصل میباشد .
دان و جوجه ایران به نقل از انجمن روغنکشی،در ماه دسامبر بیشتر ذرت چین از اوکراین خریداری شد و لیکن در سال تقویمی کامل ۲۰۱۷ سهم واردات ذرت چین از آمریکا به بالاترین حد در ۳ سال گذشته رسید . میزان واردات گندم و جو دوسر چین فراتر از سال گذشته رفت (در ماه دسامبر) و لیکن واردات ذرت خوشه ای چین کاهش پیدا کرد و در جستجوی کیفیت مناسب میزان واردات گندم چین در حد فاصل میان ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۷ به بالاترین حد در ۴ سال گذشته رسید . بیشتر این محصول از استرالیا به چین صادر شد و میزان واردات ماهانه چین از اگوست ۲۰۱۷ کمتر از ۱۰ هزار تن در ماه بود .

 


منبع : Oilworld.biz