hen.jpg

قیمت روز کلیه اقلام

6 آذر 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ يكشنبه 6 آذر 1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4200 7200 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 20500 24000  
ذرت 4860 5100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 5000 5410 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 4120 4120  
گندم 3800 3900  
جو 4410 4410  
فسفات 11800 13500  
جوش شیرین 8000 8100  
یونجه 4500 5000  
کنجاله تخم پنبه 4760 4760  
سبوس گندم 3110 3110  
پودر ماهی 14000 16000  
متیونین 63100 75000  
لیزین 37500 38000  

5 آذر 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 5 آذر 1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 4200 7300 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 20700 24000  
ذرت 4860 5080 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 4940 5310 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 3980 4200  
گندم 3860 3950  
جو 4410 4410  
فسفات 11800 13500  
جوش شیرین 8000 8100  
یونجه 4500 5000  
کنجاله تخم پنبه 4760 4760  
سبوس گندم 3110 3110  
پودر ماهی 14000 16000  
متیونین 63100 75000  
لیزین 37500 38000  

صفحه 1261 از 1346