hen.jpg

جزئيات قيمت روز جوجه

18 خرداد 98 جوجه یکروزه

چاپ

جزئيات قيمت جوجه يكروزه بتاریخ شنبه 18 خرداد ماه 1398

راس

كاب

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

25500

ريال

26500

ريال

23000

ريال

24000

ريال

توجه: جهت سفارش و رزرو جوجه یکروزه با شمار ه های  02166568331  و  09122209112  
تماس حاصل نمایید

صفحه 10 از 1532