corn.jpg

جزئيات قيمت روز جوجه

10 فروردین 99 جوجه یکروزه

چاپ

جزئيات قيمت جوجه يكروزه بتاریخ یکشنبه 10 فروردین ماه 1399

راس

كاب

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

6000

ريال

8000

ريال

3500

ريال

5500

ريال

توجه: جهت سفارش و رزرو جوجه یکروزه با شمار ه های  02177403710  و  09122209112  
تماس حاصل نمایید

صفحه 1 از 1677