chick.jpg

جزئيات قيمت روز جوجه

1 خرداد 98 جوجه یکروزه

چاپ

جزئيات قيمت جوجه يكروزه بتاریخ چهارشنبه 1 خرداد ماه 1398

راس

كاب

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

13500

ريال

14500

ريال

10500

ريال

11500

ريال

توجه: جهت سفارش و رزرو جوجه یکروزه با شمار ه های  02166568331  و  09122209112  
تماس حاصل نمایید

صفحه 1 از 1516