wheat.jpg

مشكلات عملی جوجه درآوری در كارخانه‌های جوجه‌كشی

چاپ


altتغییر مشكلات مشاهده شده در كارخانجات جوجه‌كشی در ارتباط با قابلیت جوجه درآوری نیز به سه بخش تقسیم می گردد:
1- مشكلات ناشی از كارخانه‌های جوجه‌كشی
2- روش حمل و نقل 
3- مشكلات گله مرغ‌ مادر

لازم است كه در هفته اول انكوباسیون توسط نوربینی (candling) و بررسی دقیقتخم‌مرغ‌ های هچ نشده هر چه سریع‌تر مشكلات تشخیص داده شوند.
انالیز و بررسی موارد باقیمانده هچری روش تشخیص دقیقی نمی‌باشد اگرچه ابزار مفیدی برای تعیین محدوده‌های آزمون‌های بعدی فراهم می‌آورد. 


همكاری نزدیك كاركنان كارخانه جوجه كشی – حمل تخم‌مرغ و مزرعه مادر به عنوان یك سیستم منسجم برای تولید جوجه‌هائی با كیفیت بالا و مشخص شدن به موقع بسیاری از مشكلات بسیار اهمیت درد اگر از مشكل از گله مرغ مادر باشد ممكن است این مشكل مربوط به اختلالات چهار هفته قبل باشد یك هفته نگهداری تخم مرغ + سه هفته انكوباسیون
تاخیر در مشخص شدن مشكلات امری پرهزینه است و از طرفی حتی ممکن است تعیین علل و منشاء مشكلات در كوتاه مدت غیر ممكن باشد.
آمار صحیح و كامل از گله مرغ مادر شامل درصد تولید- وزن تخم‌مرغ تولیدی – كیفیت پوسته و تیترهای آنتی بادی و مصرف غذا و تاریخچه تخم‌مرغ از مرحله تخم‌گذاری تا هچری برای یافتن سر نخ تشخیص بسیاری از مشكلات جوجه درآوری امری ضروری است.

آموزش، ركن اصلی 
كاركنان بایستی برای تشخیص مشكلات – تعیین علل محتمل و به كارگیری اقدامات تصحیحی مناسب آموزش كافی ببینند.
منظور از نوشتن این مقاله ارائه علل احتمال و اقدامات تصحیحی مناسب در ارتباط با بسیاری از نشانه‌ و علائمی است كه با كاهش قابلیت حومه در آمدی مشاهده می‌گردد. 
عیب‌یابی: مشكلات عمومی 
1)تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف می‌باشند درون تخم‌مرغ‌های شكسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده می‌گردد.

علل: 
1-خروس غیر بالغ 
2-خروس با اسپرم غیر طبیعی 
3-كم بودن تعداد خروس‌ها
4-شرایط بد آب و هوائی 
5-گله پیر
6-بیماری گله مرغ مادر مربوطه
7-كمبودهای تغذیه
8-مشكلات حركتی خروس‌های نژاد سنگین 
9-استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص 
10-انگل‌ها 
11-بستر ناكافی
12-نورناكافی
13- كاهش دفعات جفتگیری
كه عموماً در بسیاری از حالات ذكر شده مشاهده می‌گردد.

2- تخم‌مرغ‌ها در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شكسته شده دیسك رشد یافته و بلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده می‌گردد.

علل: 
1-انباركردن طولانی تخم مرغ‌ها
2-شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مكان نگهداری
3-دود دادن نامناسب
4-شوك‌های حرارتی و آسیب دیدن تخم‌مرغ‌ها در رابطه با این شوك‌ها در حمل و نقل.
5-مهار تنفس تخم‌مرغ‌ها
6-دمای بالا در اوایل انكوباسیون
7-گله‌های خیلی جوان – خیلی پیر
8-بیماری‌های گله مرغ مادر 
9-داروها
10-جمع‌اوری نامرتب تخم‌مرغ

3- تخم‌مرغ در نوربینی شفاف درون تخم‌مرغ‌های شكسته شده حلقه خونی یا جنین كوچك كه قبل از سه روزگی مرده‌اند نشان می‌دهد:

علل: 
1-انبار كردن تخم‌مرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب
2-دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت 96-12 انكوباسیون 
3-دمای بالا در مراحل اولیه انكوباسیون
4-دمای پایین در مراحل اولیه انكوباسیون 
5-صدمه دیدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل 
6-بیماری‌های گله مادر
7-گله پیر
8-اتفاقات در رشد و نمو جنینی 
9-كمبودهای شدید تغذیه‌ای مثل بیوتین – ویتامین A – ویتامین E 
10-داروها
11-آلودگی 
12-رشد و نمو ناكافی

4- مشاهده جنین مرده در روز 6-3 روزگی در انكوباسیون

علل: 
1-موارد ذكر شده در شماره 3 
2-كمبود تهویه – افزایش co2 
3-چرخش نامناسب بیشتر از یك یا كمتر از شش ساعت.

5- مشاهده جنین مرده در 17-7 روزگی در انكوباسیون 
جنین‌ها دارای منقار – ناخن پر می‌باشند.

علل: 
1-دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب 
2-آلودگی 
3-كمبودهای تغذیه‌های مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوكیسن و ... 
4- ژن‌های كشنده

6- مشاهده جنین مرده در 18 روزگی در انكوباسیون

علل: 
1-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر. 
2-آلودگی به ویژه ناشی از كپك‌ها و قارچ‌ها. 
3-دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی.
4-خنك شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل 
5-شكستن پوسته‌ها قبل از ست كردن – زمان انكوباسیون – زمان ترانسفر.
6-كمبودهای تغذیه‌ای.
7-موقعیت قرارگیری نامناسب جنین.
8-اتفاقات رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از كیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی) 
9-توارث – ژن‌های كشنده و ناهنجاری‌های كروموزومی.
10-دوقلوئی (دوز رده) 
11-هچر به مدت زیادی بازمانده باشد.
12-كیفیت پایین پوسته‌ها.
13-بیماری‌های گله‌ها در.

عیب‌یابی – مشكلات اختصاصی

مشكلات اختصاصی 
الف) نشانه: تخم مرغ‌های نوك نزده: شامل جنین كامل – كیسه زرده بزرگ

علل: 
1- چرخش ناكافی 
2- رطوبت خیلی بالا در ستر. 
3- دمای خیلی پایین در ستر. 
4- دمای خیلی بالا در هچر.
5- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر.
6- تهویه ناكافی.
7- بیماری‌های گله مادر. 
8- انبار كردن طولانی تخم‌مرغ‌ها
9- كمبودهای تغذیه‌ای.

ب) تخم‌مرغ‌ها نوك زده جنین كامل داخل پوسته مرده است.

علل: 
1)رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین در هچر.
2)رطوبت پایین در زمان هچ 
3)دمای بالا در زمان هچ .
4)تهویه ضعیف
5)چرخش ناكافی در 12 روز اول
6)صدمه دیدن در حین انتقال
7)نگهداری طولانی

ج) تخم‌مرغ‌ها به صورت ناقص نوك زده جنین مرده یا زنده

علل: 
1-موارد فوق در بند ب
2-دود دادن بیش از حد در زمان هچ 
3-چیدن تخم‌ها به صورت وارونه

د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و پر سر و صدا.

علل: 
1)تخم‌مرغ‌های كوچك
2)تفاوت بین نژادها
3)دمای بالای ستر.
4)رطوبت پایین ستر.

و) خروج دیر هنگام جوجه.

علل: 
1)تخم‌مرغ‌های بزرگ
2)گله‌های مادر پیر
3)نگهداری طولانی مدت تخم‌مرغ‌ها
4)دمای پایین ستر
5)رطوبت بسیار بالای ستر
6)جنین ضعیف

ه) هچ كند و طولانی

علل: 
1)چیدن همزمان تخم‌مرغ‌های كهنه و نو موجود در انبار.
2)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های جوان و پیر به صورت مخلوط.
3)مخلوط كردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت. 
4)حمل و نقل نادرست تخم‌مرغ‌ها.
5)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها.
6)دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر و هچر.
7)سیستم تهویه ناكافی سالن.

ی) جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده

علل: 
1)دمای پایین‌ ستر.
2)رطوبت بالای ستر.
3)چرخش نادرست. 
4)تخم‌مرغ كهنه.
5)تخم‌مرغ بسیار بزرگ.

و) قطعات پوسته چسبیده به پرها

علل: 
1-رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر و هچر.
2-چرخش نادرست
3-تخم‌مرغ‌های ترك دار و با كیفیت پایین پوسته.

ر) هچ نابالغ – ناف باز و خونی

علت: 
1- بالا بودن زیاد دما در ستر و هچر

ز) جوجه‌های كوچك

علل: 
1-تخم‌مرغ‌های كوچك
2-رطوبت پایین در انبار نگهداری تخم‌مرغ‌ها.
3-ارتفاع بالاتر از 1500 متر.

ك) ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشك

علل: 
1-نوسانات شدید دما در ستر.
2-دمای پایین در هچر
3-رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ.
4-تغذیه ناكافی گله‌مادری.

گ) ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم

علل: 
1-التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های كثیف – ماشین‌ها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناكافی تخم‌مرغ.
2-دمای پایین‌ ستر.
3-رطوبت بالای ستر و هچر
4-تهویه ناكافی

ناهنجاری‌ها

علل: 
1-تكان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه.
2-انباركردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها.
3-كمبودهای تغذیه‌ای.
4-چرخش ناكافی.
5-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به صورت وارونه.
6-بیماری‌های گله مادر.
7-تهویه ناكافی.

پنجه‌های كج – پاهای فاصله‌دار

علل: 
1-دمای بالا و پایین ستر.
2-تغذیه ناكافی.
3-سینی‌های با كف صیقلی در هچری.

بدن لاغر و اندام كوتاه

علل:
1-كمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین. 
2-مایكوتوكسین‌ها
3-دمای بالا ستر در طول روزهای 12-1

چشم‌های بسته – چسبیدگی پلك به چشم‌ها

علل: 
1-دمای بالاتر هچر.
2-رطوبت پایین در هچر.
3-جمع‌اوری ناكافی پرزها در هچری.
4-ماندن جوجه‌ها به مدت طولانی در هچر.
5-جابجایی شدید هوا در هچر.

انفجاری‌ها

علل: 
1-تخم‌مرغ‌های كثیف – تله تخم‌گذاری كثیف.
2-تخم مرغ‌های بستر.
3-گرد و غبار از اشیانه مادر – كولر – حمل و نقل.
4-تجمع آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق)
5-پاشیدن – نم زدن یا اسپری كردن آب روی تخم مرغ‌ها
6-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبلی.
7-آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دست‌های كثیف و وسایل آلوده.
8-سینی‌های آلوده ستر.

جنین كوتوله – رشد ناكافی در جوجه‌ها

علل: 
1-آلودگی تخم‌مرغ.
2-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ.
3-كمبودهای تغذیه‌های 
4-بیماری‌های گله مادر.
5-توارث.

جوجه‌های فاقد چشم

علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 1 تا 6.
2-اكسیژن پایین ستر در روزهای 1 تا 6.

مغز بیرون زده

علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 3 تا 1.
2-اكسیژن پایین ستر در روزهای 3 تا 1.

زانوی قرمز در جوجه‌های هچ شده یا جوجه‌های نوك زده

علل: 
1-فشار طولانی روی پوسته در حین نوك زدن یا هچ شدن.
2-وجود پوسته‌های ضخیم. 
3-رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر.
4-كمبودهای ویتامین.

نوك كوتاه – عدم وجود نوك – ناهنجاری‌های صورت

علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 1 تا 5 
2-توارث
3-كمبودهای تغذیه‌ای به خصوص نیاسین

بیرون زدگی احشاء

علل: 
1-دمای بسیار بالا در ستر. 
2-توارث.

خونریزی

علل: 
1-پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر.
2-خونریزی در كیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن. 
3-كمبودهای تغذیه‌ای.

سرهای باد كرده و پشت گردن ورم كرده

علت: 
1-كمبودهای ویتامین – ویتامین E یا گروه B.

 

منبع: مزرعه داران