کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار داخلیتورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی به ٤٢ درصد رسید
تورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی به ٤٢ درصد رسید

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ١٤,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(٣٧.٢)، ٢٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ١٠,٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.٩)، ١.٤ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط قلم”مرغ گوشتی” (٦,٩- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم ” جوجه ی یک روزه” (٣٩,٢ درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ١٤,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(٣٧.٢)، ٢٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧، ١٤.١ درصد افزایش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم ” تخم مرغ خوراکی” (٢.٤- درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم ” کود” (٧٩.٣ درصد) می­باشد.

تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٤٢,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(٥٩.٦)، ١٧.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های مرغداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” تخم مرغ خوراکی” (٧.٩- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به “جوجه ی یک روزه ” (٨٣.٤ درصد) می­باشد.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ‌های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٨ نشان می­دهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ٤٠,٢٢ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان لرستان با ١٠.٦٢ درصد کاهش می باشد.
دان و جوجه ایران به نقل از ایلنا،مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که اکثر استان ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین درصد تغییر مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٦٧,٥٧ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان قم با ٥.٠٨ درصد کاهش می باشد.

  • دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 12:16

نظر شما

نظر شما