کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار داخلیتعداد دام سبک کشور در اسفند ١٣٩٧ به ۶۶ میلیون رأس رسید
تعداد دام سبک کشور در اسفند ١٣٩٧ به ۶۶ میلیون رأس رسید

در اسفند ماه سال گذشته، تعداد ۳.۳ میلیون رأس بره و ۱.۴ میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور متولد شده است.
به نقل از مرکز آمار، یافته‌های این طرح آمارگیری بیانگر این موضوع است که در اسفند ماه سال گذشته، تعداد ۳.۳ میلیون رأس بره و ۱.۴ میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور متولد شده است.
نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک در اسفند ١٣٩٧ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه سال گذشته ۴۸.۵ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ۱۸.۱ میلیون رأس بوده، که نسبت به مهر ماه همان سال به‌ترتیب ۲۸.۶ و۲۴.۴ درصد افزایش یافته است.
یافته‌های این طرح آمارگیری بیانگر این موضوع می‌باشد که در اسفند ماه ســـال گذشته، تعداد ۳.۳ میلیون رأس بره و ۱.۴ میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور متولد شده است.
مقایسه تعداد دام سبک مولد با تعداد دام زاییده شده در نیمسال دوم سال ١٣٩٧ حاکی از آن است که در ماه‌های آتی، روند زایش دام‌های مولد در بهره‌برداری‌ها با کاهش مواجه خواهد شد.

  • چهارشنبه، 21 فروردین 1398 - 12:44

نظر شما

نظر شما