کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار داخلیفعالیت ١۵هزار مرغداری در سال۹۷ / بیش از ۵هزار واحد مرغداری غیرفعال مانده
فعالیت ١۵هزار مرغداری در سال۹۷ / بیش از ۵هزار واحد مرغداری غیرفعال مانده

بر اساس نتايج سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی در تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٢٠٥٢٠ مرغداري پرورش مرغ گوشتی در سطح كشور وجود داشته است كه از اين تعداد، ١٥٣٢٢ واحد فعال و بقيه (٥١٩٨ واحد) غير فعال بودهاست.
دان و جوجه ایران به نقل از مرکزآمارایران؛ سرشماری از مرغدار‌ي‌هاي پرورش مرغ گوشتی در تابستان سال ١٣٩٧ توسط مركز آمار ايران انجام شد. در اين آمارگيري از وجود ٧٧٤٩ نفر روز آمارگير، بازبین، مسئول گروه و كارشناس استفاده به عمل آمد.
براساس نتايج اين آمارگيري در سال ١٣٩٧ تعداد ٢٠٥٢٠ مرغداري پرورش مرغ گوشتی در سطح كشور وجود داشته است كه از اين تعداد، ١٥٣٢٢ واحد فعال و بقيه (٥١٩٨ واحد) غير فعال بوده است. اين در حالی است که در سال ١٣٩٤، ١٨٠٩٣ مرغداري پرورش مرغ گوشتی در كشور بوده كه از اين تعداد ١٢٥٧٣ مرغداري فعال و مابقي (٥٥٢٠ واحد) غيرفعال بوده است.
همچنین تعداد مرغداري‌هاي گوشتي فعال در سال ١٣٩٦، ١٥٤٤٧ واحد مي‌باشد که وزن مرغ زنده پرورش‌يافته براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر ٢٥٤٠ هزار تن گزارش شده است كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال ١٣٩٣ حدود ٤٨٧ هزار تن (٢٤ درصد) افزایش يافته است.
تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي در سال ١٣٩٦، ٥٨٣٣٠ نفر بوده است كه از اين تعداد ٣٨٥١٣ نفر شاغل با مزد و حقوق و ١٩٨١٧ نفر را شاغل بدون مزد و حقوق تشكيل مي‌داده است، همچنين بين شاغلان با مزد و حقوق ٣٨٠٧٣ نفركاركن مرد و ٤٤٠ نفر كاركن زن و از مجموعه شاغلان بدون مزد و حقوق ١٩٢٠٥ نفركاركن مرد و ٦١٢ نفركاركن زن بوده است.
براساس نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري، تعداد كاركنان شاغل در مرغداري ها در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٤، ٩٣٠٨ نفر ( ١٩ درصد) افزایش يافته است

  • پنجشنبه، 6 دی 1397 - 12:47

نظر شما

نظر شما