کاربر جدید هستید؟


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ x

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

دان و جوجه ایران

خانهاخباراخبار خارجیروند تولید محصولات کشاورزی از جمله سویا در آمریکای جنوبی
روند تولید محصولات کشاورزی از جمله سویا در آمریکای جنوبی

از نتیجه خسارات وارده بیشتر در تولید محصولات کشاورزی آمریکای جنوبی در ماه فوریه بازار جهانی دچار کسری موجودی خواهد شد
بیشترین عکس العمل در قیمتها به کنجاله سویا تعلق خواهد داشت، در فصل تولیدی سپتامبر تا اگوست سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان مصرف جهانی سویا فراتر از حد تولید خواهد رفت و در نتیجه در پایان ماه اگوست سال ۲۰۱۸ میزان موجودیهای سالیانه جهانی سویا افت پیدا خواهد کرد و میزان افت نامعلوم است ولی با فرضیه فعلی میزان موجودیهای ذخیره کاهش خواهد یافت و این در حالیست که در گذشته انتظار مازاد موجودیهای جهانی وجود داشته باشد .
اکنون پیش بینی می شود که میزان تولید سویای آمریکای جنوبی در این فصل ۱۳/۲ میلیون تن تنزل پیدا کند و به این ترتیب در تجدید نظرها پیش بینی شده که میزان تولید سویای آرژانتین با کاهش زیادی به ۴۶ میلیون تن افت پیدا کند . با در نظر گرفتن وضعیت وخیم آب و هوا وضعیت محصولات بسیار نامناسب می باشد و هر روزی که خشکی ادامه پیدا کند دورنمای وضعیت میزان تولید با کاهش بیشتری همراه خواهد بود .
دان و جوجه ایران به نقل از انجمن روغنکشی،کارشناسان در تجدید نظرهای خود میزان تولید سویای اروگوئه را به ۲/۹ میلیون تن تنزل دادند و دلیل این کاهش خشکی بیش از حد آب و هوا میباشد و همچنین جمع کل میزان تولید سویای بولیوی را به ۲/۲ میلیون تن کاهش داده شد و دلیل این کاهش آب و هوای بیش از حد مرطوب در سانتاکروز میباشد . در حال حاضر انتظار می رود که میزان تولید سویای تابستان بولیوی ۰/۴ تا ۰/۵ میلیون تن پایین تر از حد انتظار باشد .

منبع : Oilworld.biz

  • دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲

نظر شما

نظر شما