hen.jpg

   
   

اخبار داخلی

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری ایرنا

اخبار ضد و نقیض بازارمرغ / خط و نشان شركت پشتیبانی دام برای تحویل مرحله دوم نهاده ها

تهران – پس از توافق مسئولان دولتی و بخش خصوصی انتظار می رفت كه توافق حاصله میان شركت پشتیبانی امور دام و اتحادیه سراسری مرغداران در 19 اردیبهشت ماه امسال، برای سامان دهی بازار به هم ریخته مرغ، حداقل یك ماه بعد به بار بنشیند، اما این اتفاق تا كنون رخ نداده است.

به گزارش ایرنا، طبق قرار مسئولان دولتی و بخش خصوصی مقرر شده بود تا 100 هزار تن كنجاله سویا در دو مرحله به اتحادیه سراسری مرغداران تحویل 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

 

 

 

خبرگزاری ایرنا

اخبار ضد و نقیض بازارمرغ / خط و نشان شركت پشتیبانی دام برای تحویل مرحله دوم نهاده ها

تهران – پس از توافق مسئولان دولتی و بخش خصوصی انتظار می رفت كه توافق حاصله میان شركت پشتیبانی امور دام و اتحادیه سراسری مرغداران در 19 اردیبهشت ماه امسال، برای سامان دهی بازار به هم ریخته مرغ، حداقل یك ماه بعد به بار بنشیند، اما این اتفاق تا كنون رخ نداده است.

به گزارش ایرنا، طبق قرار مسئولان دولتی و بخش خصوصی مقرر شده بود تا 100 هزار تن كنجاله سویا در دو مرحله به اتحادیه سراسری مرغداران تحویل 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری ایرنا

دامداران و مرغداران برای دریافت سهمیه نهاده مراجعه كنند

تهران - سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی با بیان این كه، نهاده های مورد نیاز واحدهای تولیدكننده دام و طیور به میزان كافی تامین شده است، گفت: مسئولان این واحدها می توانند با هماهنگی سازمان صنعت استانها، نهاده های مورد نیاز خود را در چارچوب تفاهم نامه های امضاء شده دریافت كنند.

'حسن رامرد' روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در زمان حاضر كنجاله سویا و سایر نهاده ها به میزان كافی ذخیره شده و تولیدكنندگان شیر و مرغ می 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری فارس

توزیع 200 هزار تن کنجاله سویا آغاز شد

200 هزار تن کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور بین تولیدکنندگان دام و طیور سراسر کشور توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس محمدیان شمالی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: در راستای تنظیم بازار نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دام 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری فارس

توزیع 200 هزار تن کنجاله سویا آغاز شد

200 هزار تن کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور بین تولیدکنندگان دام و طیور سراسر کشور توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس محمدیان شمالی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: در راستای تنظیم بازار نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دام 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری فارس

توزیع 200 هزار تن کنجاله سویا آغاز شد

200 هزار تن کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور بین تولیدکنندگان دام و طیور سراسر کشور توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس محمدیان شمالی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: در راستای تنظیم بازار نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دام 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری فارس

توزیع 50هزار تن کنجاله را در بوق و کرنا نکنید/نیاز ماهانه مرغداران 500 هزار تن است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: شایسته نیست کشوری که با جایگاه هفتم تولید مرغ دنیا معطل 50 هزار تن خوراک طیور باشد. برخی مسئولان آمارها را نمی‌دانند، در حالی که نیاز ماهانه مرغداران به خوراک طیور 500 هزار تن است دولت تنها یک دهم آنرا طی چند ماه تامین کرده است.

حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پاسخ به اینکه استانداری اعلام کرده اتحادیه سراسری مرغداران با 50 هزار تن نهاده 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

 

خبرگزاری فارس

توزیع 50هزار تن کنجاله را در بوق و کرنا نکنید/نیاز ماهانه مرغداران 500 هزار تن است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: شایسته نیست کشوری که با جایگاه هفتم تولید مرغ دنیا معطل 50 هزار تن خوراک طیور باشد. برخی مسئولان آمارها را نمی‌دانند، در حالی که نیاز ماهانه مرغداران به خوراک طیور 500 هزار تن است دولت تنها یک دهم آنرا طی چند ماه تامین کرده است.

حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پاسخ به اینکه استانداری اعلام کرده اتحادیه سراسری مرغداران با 50 هزار تن نهاده 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

 

خبرگزاری فارس

توزیع 50هزار تن کنجاله را در بوق و کرنا نکنید/نیاز ماهانه مرغداران 500 هزار تن است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: شایسته نیست کشوری که با جایگاه هفتم تولید مرغ دنیا معطل 50 هزار تن خوراک طیور باشد. برخی مسئولان آمارها را نمی‌دانند، در حالی که نیاز ماهانه مرغداران به خوراک طیور 500 هزار تن است دولت تنها یک دهم آنرا طی چند ماه تامین کرده است.

حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پاسخ به اینکه استانداری اعلام کرده اتحادیه سراسری مرغداران با 50 هزار تن نهاده 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

 

خبرگزاری فارس

توزیع 50هزار تن کنجاله را در بوق و کرنا نکنید/نیاز ماهانه مرغداران 500 هزار تن است

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: شایسته نیست کشوری که با جایگاه هفتم تولید مرغ دنیا معطل 50 هزار تن خوراک طیور باشد. برخی مسئولان آمارها را نمی‌دانند، در حالی که نیاز ماهانه مرغداران به خوراک طیور 500 هزار تن است دولت تنها یک دهم آنرا طی چند ماه تامین کرده است.

حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پاسخ به اینکه استانداری اعلام کرده اتحادیه سراسری مرغداران با 50 هزار تن نهاده 

دوشنبه 19 تیر 91

چاپ

خبرگزاری فارس

تولیدکنندگانی که مرغ را 4700 بفروشند، 500 تومان یارانه می‌گیرند

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گفت: به تولید کنندگان مرغ پیشنهاد شده در صورتی که مرغ را به قمیت 4700 تومان تحویل دهند برای هر کیوگرم 500 تومان یارانه پرداخت می‌شود.

محمد یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت با جایگزینی یارانه به جای خوراک طیور به دنبال تنظیم بازار مرغ است.

یکشنبه 18 تیر 91

چاپ

خبرگزاری مهر

کشتارگاه‌هایی که مرغ توزیع نکردند!/ سازمان بازرسی وارد شود

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور گفت: براساس توافقات، قرار بود دو موسسه (احتمالا کشتارگاه‌ها) روزانه 300 تن گوشت مرغ را در تهران توزیع کنند ولی این اتفاق در عمل نیفتاد!

محمدیوسفی در گفتگو با مهر گفت: اتحادیه مرغداران (مرغ گوشتی) از ابتدای سال تاکنون فقط 50 هزارتن کنجاله سویا را در فروردین ماه تحویل گرفتند درحالی که قرار بود براساس تفاهم نامه‌ای که با شرکت پشتیبانی امور دام به امضا رسیده است، ماهیانه 100 هزارتن کنجاله سویا و 200 هزارتن ذرت به 

یکشنبه 18 تیر 91

چاپ

خبرگزاری مهر

درجلسه ویژه مرغداران با دولتی‌ها چه گذشت/ مرغ کیلویی چند قانونی است؟

معاون برنامه ریزی استانداری تهران ضمن بیان جزئیات جلسه ویژه روز شنبه اتحادیه‌های مرغداران(مرغ گوشتی) با مسئولان دولت، درباره فروش کنجاله دولتی 830 تومانی در بازار آزاد با نرخ 1600 تومان گفت: قرار است امروز برخی اتحادیه‌های مرغداران اسناد و مدارک خود را درباره میزان دریافت کنجاله سویا و میزان توزیع آن بین مرغداران ارائه کنند.

نعمت الله ترکی در گفتگو با مهر درخصوص جلسه روز شنبه اتحادیه مرغداران (مرغ گوشتی) که در محل اداره سازمان جهادکشاورزی استان تهران با حضور نمایندگانی از استانداری برگزار شد، اظهارداشت: دراین جلسه براساس اسنادی که مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام ارائه کردند، تاکنون 50 هزارتن نهاده 

یکشنبه 18 تیر 91

چاپ

خبرگزاری ایسنا

عضو هيات مديره اتحاديه مرغ گوشتي تاكيد كرد:

بازگشت توليدكنندگان مرغ با حمايت دولت

عضو هيات مديره اتحاديه مرغ گوشتي كشور گفت: اگر توليد، حمايت و تنظيم بازار زير نظر متولي سابق وزارت جهاد كشاورزي باشد، از اين بحران خارج مي‌شويم؛ توليد بايد زير نظر يك وزارت‌خانه باشد، زيرا متولي آن از كمبود و ميزان عرضه و تقاضا با خبر است و به اندازه نياز توليد خواهد كرد.

یکشنبه 18 تیر 91

چاپ

خبرگزاری ایسنا

رييس اتحاديه مرغداران كشور خبر داد:

توليد 150 هزار تن گوشت مرغ براي ماه رمضان/ قيمت از 5500 تومان بيشتر نمي‌شود

رييس اتحاديه مرغداران كشور از افزايش جوجه‌ريزي و توليد 150 هزار تن گوشت مرغ براي ماه رمضان خبرداد و پيش‌بيني كرد: قيمت گوشت مرغ براي ايام ماه رمضان كمتر از كيلويي 5500 تومان باشد.

صفحه 452 از 469