wheat.jpg

   

10 هزار و 500 تن گوشت مرغ امسال در مازندران ذخیره سازی شد

چاپ

 altبیش از10هزار تن گوشت مرغ در استان مازندران ذخیره سازی شد
مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به خرید و ذخیره سازی 10 هزار و 500 تن گوشت مرغ

در این استان گفت: این میزان مرغ منجمد ، آغاز سال تا کنون از واحد های تولیدی خریداری و ذخیره سازی شد.
ابراهیمی افزود: از این میزان 2 هزارو 500 تن به منظور تنظیم بازار داخلی ذخیره سازی و بقیه به سایر استانها ارسال شده است .
دان و جوجه ایران به نقل از صداوسیما،وی این میزان ذخیره سازی مرغ گوشتی را سهم 20 درصدی مازندران در کشور اعلام و خاطرنشان کرد: از 2 هزارو 200 تن مرغ گوشتی تولیدی سالانه کشور،220 هزار تن در مازندران است.
به گفته ابراهیمی؛ همچنین به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کاهش قیمت مرغ زنده تا پایان امسال خرید و ذخیره سازی حدود 5 هزار تن مرغ منجمد نیز پیش بینی شده است.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان