soy.jpg

   

رشد نسبی صادرات دانه سویا در آمریکا

چاپ

altمیزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا در ۲ هفته منتهی به ۷ دسامبر با افزایش به ۳/۴۷ میلیون تن رسید
میزان صادرات روغن سویای آمریکا نسبت به سال کاهش پیدا کرد، صادر کننده های آمریکایی در حدود ۳ هزار تن روغن پنبه دانه

به هندوستان فروخته (در هفته منتهی به ۷ دسامبر) و به این ترتیب جمع کل تعهدات صادراتی آمریکا به کلیه نقاط تا این تاریخ به ۲۵ هزار تن افزایش پیدا کرده است .
دان و جوجه ایران به نقل از انجمن روغنکشی، افزایش بسیار بالای تولید و صادرات موجودیهای روغن پنبه دانه آمریکا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ قیمتهای این محصول (Gulf)  را به زیر قیمت روغن سویا کاهش داده است . میزان تقاضای این محصول در هندوستان به دلیل تعرفه گمرکی بالا رفته است .

 


منبع : Oilworld.biz

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان