soy.jpg

   

روند پیشرفت کاشت محصولات زمستانی در روسیه و اوکراین

چاپ

altدر ۱۰ روز پایانی ماه اکتبر بارانهای بیشتری از اوکراین مرکزی تا روسیه بارید، به این ترتیب کسری میزان رطوبت خاک بهبود پیدا کرد و در نتیجه وضعیت محصولات زمستانی بهبود یافت
در اوکراین پروسه کاشت روبه تمام و جلوتر از سال قبل است تا ۳۰ اکتبر کار کاشت در ۶/۶۷ میلیون هکتار

به پایان رسیده و از این مقدار ۵/۸۵ میلیون هکتار به گندم (۹۵) ، ۰/۷۸ میلیون هکتار به جوی دوسر (۸۴) و ۰/۸۵ میلیون هکتار به کلزا اختصاص دارد .
به گزارش دان و جوجه ایران از انجمن روغنکشی؛ در روسیه روند کاشت محصولات زمستانی در روزهای اخیر کندتر از سال گذشته پیشرفت داشته و به ۱۶/۷ میلیون هکتار رسیده (۹۶% از منطقه) و این ۰/۱۸ میلیون هکتار کمتر از سال گذشته است (تا ۱ نوامبر) . تا ۱۶ اکتبر میزان کاشت ۰/۳۵ میلیون هکتار جلوتر از سال گذشته بود ولی از ۱۶ اکتبر به بعد پروسه کاشت به دلیل نامساعد بودن آب و هوا در جنوب روسیه به تاخیر افتاده است .
این احتمالا دلیلی خواهد بود برای کاهش میزان کاشت نسبت به سال ۲۰۱۶ و گندم زمستانی معمولا ۸۵ تا ۹۰۵ از جمع کل کاشت روسیه می باشد .


منبع :  Oilworld.biz

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان