wheat.jpg

   

افزایش نسبی میزان فروش و صادرات سویای آمریکا

چاپ

altمیزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا در ۲ هفته اول ماه دسامبر به ۳/۸۲ میلیون تن افزایش پیدا کرد این بازهم بیشتر از میزان صادرات سال گذشته سویای آمریکا بود
 چین و چند کشور دیگر آسیایی و خریداران ناشناس واردکننده های این سویا بودند و در نتیجه جمع کل میزان صادرات

سویای آمریکا تا ۱۵ ماه دسامبر به رکورد ۴۶/۹ میلیون تن رسید . این ۹/۹ میلیون تن بیشتر از میزان صادرات سال گذشته سویای آمریکا محسوب می شود . این در حالیست که میزان رشد تعهدات آمریکا تا ۱ ماه سپتامبر ۹/۱ میلیون تن بود .
۵ کشور شناسایی شده ای که ۹۰% از رشد میزان صادرات سویای آمریکا را خریداری نمودند به ترتیب عبارتند از (تا اواسط ماه دسامبر) چین ، تایلند ، اندونزی ، پاکستان و تایوان . میزان فروشهای صادراتی کنجاله سویای آمریکا تا این لحظه از ماه کمتر از سال گذشته بوده است .
جمع کل فروشهای آمریکا بین ۲ تا ۱۵ ماه دسامبر به ۳۳۹ هزار تن رسید که در حالیکه این میزان در سال گذشته ۳۶۱ هزار تن بود . در نتیجه میزان کاهش سالیانه در جمع کل تعهدات صادراتی کنجاله سویای آمریکا به ۰/۶۸ میلیون تن افزایش پیدا کرد (تا۱۵ دسامبر) در قیاس با ۰/۵۷ میلیون تن تا اول ماه دسامبر که بیشتر این افزایش به مکزیک ، تایلند ، اتحادیه اروپا ، اکوادور و مصر صادر شد .
میزان صادرات حقیقی کنجاله سویای آمریکا در ۲ هفته اول ماه دسامبر به ۴۷۵ هزار تن رسید و بیشتر این صادرات به مقصدهای مکزیک ، فیلیپین ، ویتنام و کانادا رفت .

 


منبع : Oilworld.biz/انجمن صنفی روغنکشی ایران

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان