wheat.jpg

   

23 آبان 96

چاپ

لیست قیمت (بر حسب ریال) بتاریخ سه شنبه 23 آبان ماه 1396

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 16500 19500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 47000 48000  
ذرت 8900 9100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 16700 18600 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 14500 15000  
گندم ؟ ؟  
جو 9250 9350  
فسفات 20000 21000  
جوش شیرین 16500 19500  
کنجاله آفتابگردان 9100 9500  
کنجاله تخم پنبه 12150 13650  
سبوس گندم 7400 7700  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 137000 139000  
لیزین 62000 62000