wheat.jpg

   

16 آبان 96

چاپ

لیست قیمت (بر حسب ریال) بتاریخ سه شنبه 16 آبان ماه 1396

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 15000 18000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 44000 45000  
ذرت 8900 9100 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 15950 17950 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا 14500 14950  
گندم ؟ ؟  
جو 9200 9450  
فسفات 20000 21000  
جوش شیرین 16500 19500  
کنجاله آفتابگردان 8900 9550  
کنجاله تخم پنبه 12150 13650  
سبوس گندم 7500 7700  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 145000 146000  
لیزین 67000 68000